Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (FAWT)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (FAWT)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Να επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του ρόλου του εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών.
 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό́ από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης βάσει του οποίου πιστοποιήθηκα, ούτε να αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα.
 4. Να είμαι ειλικρινής, αντικειμενικός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος όταν μου ζητείται να εκφράσω επαγγελματική γνώμη ή συμβουλή για θέματα Πρώτων Βοηθειών στην εργασία.
 5. Να ενημερώνομαι για την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις εξελίξεις στον τομέα της παροχής πρώτων βοηθειών στην εργασία και να λαμβάνω όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής μου επάρκειας.
 6. Οι φυσικές ικανότητές μου δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Κατά την εκπαίδευση που παρέχω να μην αναφέρομαι σε αντικείμενα για τα οποία δεν γνωρίζω αρκούντως ικανοποιητικά.
 8. Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών δεσμεύομαι να εκτελώ τα καθήκοντά μου στην βάση των θεμελιωδών αρχών Άσκησης Καθήκοντος: Συνεργασία, Υπευθυνότητα, Επαγγελματισμός, Εμπιστευτικότητα, Συνεχής Εκπαίδευση, Σεβασμός προς τους εκπαιδευόμενους, Ασφάλεια, επαγγελματική ηθική. Ειδικότερα δεσέυομαι,
  • Να παρέχω εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις αναγκες των συμμετεχόντων και τα πρότυπα ασφαλείας.
  • Να διατηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, να αντιμετωπίζω όλους τους εκπαιδευόμενους με σεβασμό και κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες.
  • Να διατηρώ πλήρη εχεμύθεια όλων των πληροφοριών που αποκτώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.
  • Να ενημερώνομαι αναφορικά με τις γνώσεις και δεξιότητές μου σχετικά με τις πρακτικές πρώτων βοηθειών μέσω συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
  • Να εφαρμόζει τους κανόνες για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Να αναγνωρίζω τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων μου και να τους παρέχω ενεργό υποστήριξη.
  • Να συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτές και επαγγελματίες υγείας για την βελτίωση των πρακτικών πρώτων βοηθειών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
 9. Να εμπνέω τους εκπαιδευόμενούς μου να ενεργούν ως πρώτοι βοηθοί με γνώμονα τις αρχές (1) της Ευεργεσίας, (2) Αμεροληψίας, (3) Ενημερωμένης Συναίνεσης, (4) Δικαιοσύνης και (5) Εμπιστευτικότητας. Ειδικότερα,
  • Την προστασία της υγείας και διάσωσης του πάσχοντα κατόπιν συναίνεσής του, εκπεφρασμένης ή σιωπηρής.
  • Να αποτρέπουν επιδείνωση της κατάστασης του πάσχοντα.
  • Να παρέχει υποστήριξη στον πάσχοντα χωρίς διάκριση οποιασδήποτε μορφής και να παρέχει ίσες δυνατότητες πρόσβασης στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και στην διάσωση ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και πεποιθήσεων.
  • Να σέβεται την ιδιωτικότητα του πάσχοντα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πρωτίστως τα ευαίσθητα, τα οποία δυνατόν να περιπέσουν στην αντίληψή του στο πλαίσιο παροχής των καθηκόντων του.
 10. Να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική́, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 11. Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ.) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση
 12. Να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία μου βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 13. Να συνεργάζομαι µε τις αρμόδιες υπηρεσίες επιτήρησης της επαγγελματικής υγείας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 14. Να μην ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων ή τη Διαδικασία Πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 15. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας μου.
 16. Να χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 17.  Τα προσωπικά ή/και τα φυσικά χαρακτηριστικά, φυσικές ικανότητές μου δεν αποτελούν εμπόδιο στην διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 18. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 19. Να ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 20. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 21. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 22. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 23. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 24. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 25. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

V. 20240331