Επιλογή Σελίδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ EFAW (Χειριστής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και Επειγόντων Περιστατικών)

Κανονισμοί Εξετάσεων EFAW

Το Επαγγελματικό Προσόν «Χειριστής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και Επειγόντων Περιστατικών Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία» (EFAW) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) Γνώσεων, με την υποβολή των εξεταζόμενων σε εξεταστικό δοκίμιο και (2)  Δεξιοτήτων, με την πρακτική εξέταση στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και στον χειρισμό εκπαιδευτικού Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτη.

Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 60% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 40% επί του συνόλου.
Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Εξέταση Γνώσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την γνώση τους για τα ακόλουθα:

 1. Να ορίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τις πρώτες βοήθειες και τις ευθύνες του εργοδότη
 2. Να προσδιορίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του Πρώτου Βοηθού
 3. Να απαριθμούν τα είδη του κιβωτίου πρώτων βοηθειών και να αναγνωρίζουν την χρήση τους
 4. Να διακρίνουν τις έννοιες της πρωτογενούς εξέτασης και δευτερογενούς αξιολόγησης
 5. Να ορίζουν τις βασικές αρχές αναζωογόνησης
 6. Να αναγνωρίζουν την λειτουργία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 7. Να ερμηνεύουν την καρδιοπνευμονική λειτουργία [Αναπνευστικό και Κυκλοφορικό Σύστημα]
 8. Να εκτιμούν τον βαθμό και την έκταση εγκαυμάτων
 9. Να ορίζουν την έννοια της πνιγμονής και τις διαταραχές της αναπνοής
 10. Να ορίζουν τις έννοιες υποξείας, λιποθυμίας, καταπληξίας και καταπληκτικού σοκ
 11. Να ερμηνεύουν την πάθηση της επιληψίας

Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 45 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών απαιτούν περισσότερες από μία απάντηση. Αυτό θα ορίζεται κατά την εκφώνησή της. Όλες οι ορθές απαντήσεις λαμβάνουν αναλογία του συνόλου της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και το σύνολο της βαθμολογίας της ερώτησης είναι 6 μονάδες, η ορθή απάντηση λαμβάνει 6/1 = 6 μονάδες, εάν υπάρχουν δύο ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/2=3 μονάδες, εάν υπάρχουν τρεις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/3=2 μονάδες, εάν υπάρχουν τέσσερις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/4=1,5 μονάδες. Εάν επιλεχθούν μία ή περισσότερες από τις λανθασμένες απαντήσεις, δίδονται μηδέν μονάδες για την ερώτηση ανεξάρτητα από όσες ορθές απαντήσεις έχουν επιλεχθεί.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που έχει ανακοινώσει το υπουργείο υγείας. Δείτε επίσης τον σύνδεσμο στη σελίδα Quintessence Enterprises Ltd για την Πολιτική του Εκπαιδευτικού Κέντρου ενόψει της πανδημίας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να φέρετε και να φοράτε μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας σας στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά.

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να κοιτάζετε εκτός της οθόνης, να ακούγονται ομιλίες από διάφορα πρόσωπα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Εξέταση Δεξιοτήτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν τις δεξιότητές τους τους για τα ακόλουθα:

 1. Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 2. Να παρέχουν τις κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες κατά την κλήση βοήθειας από ασθενοφόρα οχήματα.
 3. Να διαχειρίζονται αναίσθητο πάσχοντα που αναπνέει κανονικά
 4. Να διαχειρίζονται αναίσθητο πάσχοντα που δεν αναπνέει κανονικά
 5. Να παρέχουν Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 6. Να χειρίζονται τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ) [Διασφάλιση καλής λειτουργίας του ΑΕΑ, Τοποθέτηση ηλεκτροδίων, Εφαρμογή οδηγιών του ΑΕΑ]
 7. Να τοποθετούν τον πάσχοντα σε θέση ανάνηψης
 8. Να παρέχουν βοήθεια σε πάσχοντα με πνιγμονή
 9. Να διαχειρίζονται πληγές και αιμορραγίες
 10. Να διαχειρίζονται περιστατικά καταπληξίας
 11. Να διαχειρίζονται περιστατικά επιληψίας