Σχήματα Πιστοποίησης
LabAudit

LabAudit

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα Πιστοποίησης  Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ) αφορά τεχνικούς εργαστηρίων δοκιμών με εξειδικευμένη γνώση στις απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων του Διεθνούς Προτύπου ISO17025 και στις...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΣΥΠΠ

ΕΣΥΠΠ

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΣΥΠΠ αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή συμβουλών  προστασίας και πρόληψης των κινδύνων της επιχείρησης/ Οργανισμού που ασκούν την δραστηριότητά τους. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣυνΑΥ

ΣυνΑΥ

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς που αναλαμβάνουν ρόλο κατά τις εργασίες εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015 και στην υποχρέωβση του Κυρίου του Έργου να ορίζει Συντονιστή...

Διαβάστε Περισσότερα
EY

EY

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΥ αφορά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν την εποπτεία και επιτήρηση της επαγγελματικής υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 330/2017 ορίζουν ρητά την υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του...

Διαβάστε Περισσότερα
WH

WH

 Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα WH αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή Εσωτερικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας σε ύψος. Το προσόν βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Πρακτικής για τις Εργασίες Σε Ύψος και στις απαιτήσεις των κανονισμών:...

Διαβάστε Περισσότερα
ΜΑΠ

ΜΑΠ

Τί είναι το Lorem Ipsum; Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος...

Διαβάστε Περισσότερα