Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων
LabAudit

LabAudit

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Θα εκτελώ την εργασία μου ως επιθεωρητής με βάση τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Θα συμμορφώνομαι με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του τομέα ή της δραστηριότητας που επιθεωρώ ή του...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΣΥΠΠ

ΕΣΥΠΠ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣυνΑΥ

ΣυνΑΥ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθοςΝα...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΥ

ΕΥ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που προσφέρουν Υπηρεσίες Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό...

Διαβάστε Περισσότερα
WH

WH

Πιστοποιημένων εποπτών εκτέλεσης εργασίας σε ύψος (WH) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που εποπτεύω την εκτέλεση εργασίας σε ύψος δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθοςΝα επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το...

Διαβάστε Περισσότερα