Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Σύννους!

από | Uncategorized

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες και/ ή τα προϊόντα του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους («ο Φορέας»). Επίσης παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης προσώπων για τα Σχήματα Πιστοποίησης τα οποία παρέχει ο Φορέας.  Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο χρήστης της ιστοσελίδας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Δια του παρόντος εγγράφου δηλώνεται η δέσμευση του Φορέα για διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς επίσης και οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.sunnous.org.cy στη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.


Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Σύννους! προκειμένου οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ ή πελάτες του Οργανισμού να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον Φορέα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εξυπηρετούνται τα αιτήματά τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα / υπηρεσίες και να διευκολύνουν τις συναλλαγές με την Οργανισμό. Ο Φορέας και η Ιστοσελίδα του δεν διανέμουν σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το αυτούς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες τους.

Υποχρεώσεις Χρήσης

 1. Ο Φορέας θεωρεί πως όλες οι πληροφορίες και στοιχεία που θα καταχωρήσετε για σκοπούς εγγραφής σας σε οποιεσδήποτε πιστοποιήσεις είναι αληθή.
 2. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια παρεχόμενη από τον Φορέα υπηρεσία, θεωρείται ότι τα προσόντα και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας συμμορφώνονται και συμβαδίζουν με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις και την επαγγελματική σας δεοντολογία.
 3. Συμφωνείτε πως θα χρησιμοποιείται οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας για νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για σας ή για τρίτο άτομο που σας εξουσιοδοτεί να ενεργείτε εκ μέρους του.
 4. Συμφωνείτε πως δεν προτίθεστε να κάνετε οποιεσδήποτε ψευδείς αιτήσεςι πιστοποίησης. Σε περίπτωση τέτοιας δράσης από μέρους σας ο Φορέας θα προβεί σε ακύρωση της αίτησής σας χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
 5. Συμφωνείτε με τους όρους πληρωμής όλων των ποσών που προβλέπεται να πληρωθούν διαδικτυακά ή άλλως πως.
 6. Αποδέχεστε τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από οποιεσδήποτε πιθανές συναλλαγές με την Σύννους!
 7. Αδυναμία να τηρήσετε τα πιο πάνω οδηγεί σε ακύρωση της οποιασδήποτε πιθανής προσπάθειας για συνεργασία με την Σύννους!

Περιορισμός Ευθυνών

 1. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των όποιων υπηρεσιών μας δεν είναι απόλυτα δεσμευτικές, αλλά μπορούν να μετατεθούν για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε εξετάσεις ή άλλες δράσεις του Φορέα πιθανώς να γίνεται λήψη φωτογραφιών ή άλλων οπτικοακουστικών δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας αρχειακού υλικού και/ή προβολής των δραστηριοτήτων του Φορέα και ενδεχομένων να συμπεριλαμβάνεστε σε αυτά. Σε τέτοια περίπτωση αποδέχεστε την πιθανή ανάρτηση των εν λόγω δεδομένων στην ιστοσελίδα του Φορέα ή σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας και/ή δικτύωσης που συνδέονται με τον Φορέα.
 3. Η Σύννους! δεν φέρει ευθύνη για πιθανή μη συνεχή πρόσβαση στο υλικό της σελίδας. Η αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα.
 4. Οι πιο πάνω περιορισμοί θα εφαρμόζονται πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου.

Εξωτερικές Ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσεις ή αναφορές για άλλες ιστοσελίδες. Η Σύννους! παρέχει πιθανούς συγγενικούς συνδέσμους  αλλά δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος ο Φορέας για τους όρους χρήσης άλλων ιστοσελίδων. Οι όποιες συνδέσεις προσφέρονται για διευκόλυνση των χρηστών της δικής μας σελίδας.

Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων που αναρτώνται στο Διαδικτύου

Η Σύννους! δεσμεύεται ότι, στο βαθμό που ελέγχει η ίδια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, τα διαχειρίζεται με πλήρη εχεμύθεια. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν παρέχεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διοχετεύονται σε φορείς στους οποίους ο Φορέας παραδίδει τα εν λόγω δεδομένα για σκοπούς που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συμφωνημένων και/ή ενδεδειγμένων δραστηριοτήτων του.