Τέλη Πιστοποίησης

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

Στις εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων μπορεί να συμμετάσχουν όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται, καταβάλλοντας τέλος, ως αρχικό δικαίωμα συμμετοχής €75.
Όσα πρόσωπα επιτύχουν στην εξέταση αξιολόγησης γνώσεων αποκτούν το δικαίωμα να υποβληθούν σε εξέταση αξιολόγησης δεξιοτήτων καταβάλλοντας επιπρόσθετο τέλος ύψους €75.
Η επιτυχία των υποψηφίων και στα δύο μέρη αξιολόγησης (γνώσεων και δεξιοτήτων) τους καθιστά ικανούς να πιστοποιηθούν.
Ακολουθεί η απονομή του πιστοποιητικού.

Ανατροφοδότηση επί της ειδικής εργασίας των υποψηφίων παρέχεται με ειδική έκθεση, κατόπιν αιτήματος, από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του αντίστοιχου Σχήματος προς €200.