Σχήματα Πιστοποίησης

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΣΥΠΠ αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή συμβουλών  προστασίας και πρόληψης των κινδύνων της επιχείρησης/ Οργανισμού που ασκούν την δραστηριότητά τους. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021...

Διαβάστε Περισσότερα
Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς που αναλαμβάνουν ρόλο κατά τις εργασίες εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015 και στην υποχρέωβση του Κυρίου του Έργου να ορίζει Συντονιστή...

Διαβάστε Περισσότερα
Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

 Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα WH αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή Εσωτερικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας σε ύψος. Το προσόν βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Πρακτικής για τις Εργασίες Σε Ύψος και στις απαιτήσεις των κανονισμών:...

Διαβάστε Περισσότερα
Τεχνικός Επιλογής και Ορθής Εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Τεχνικός Επιλογής και Ορθής Εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Τί είναι το Lorem Ipsum; Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος...

Διαβάστε Περισσότερα
Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΥ αφορά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν την εποπτεία και επιτήρηση της επαγγελματικής υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 330/2017 ορίζουν ρητά την υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του...

Διαβάστε Περισσότερα
Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα Πιστοποίησης  Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ) αφορά τεχνικούς εργαστηρίων δοκιμών με εξειδικευμένη γνώση στις απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων του Διεθνούς Προτύπου ISO17025 και στις...

Διαβάστε Περισσότερα