Κανονισμοί Πιστοποιησης 

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

1. Γενικά Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο παρών Γενικός Κανονισμός είναι δημόσια διαθέσιμος. Η ΣΥΝΝΟΥΣ! είναι Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων. Το σύστημα διαχείρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

Τέλη Πιστοποίησης

Στις εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων μπορεί να συμμετάσχουν όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται, καταβάλλοντας τέλος, ως αρχικό δικαίωμα συμμετοχής €75.Όσα πρόσωπα επιτύχουν στην εξέταση αξιολόγησης γνώσεων αποκτούν το δικαίωμα να υποβληθούν σε εξέταση αξιολόγησης δεξιοτήτων...

Διαβάστε Περισσότερα
Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων Αξιολόγηση ΕΣΥΠΠ Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το προσόν ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη...

Διαβάστε Περισσότερα
Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα Αξιολόγηση ΣυνΑΥ Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το προσόν ΣυνΑΥ αναμένεται να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου ή του μελετητή...

Διαβάστε Περισσότερα
Εσωτερικός Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος

Εσωτερικός Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Εσωτερικός Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος Αξιολόγηση WAH Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος WAH είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WAH)». Τα...

Διαβάστε Περισσότερα
Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας Αξιολόγηση ΣΕΕΥ Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος ΣΕΕΥ είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΣΕΕΥ)» Τα...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Κανονισμοί Εξετάσεων ΕΕΔ Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος ΕΕΔ είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Επιθεωρητής Εργαστηρίου Δοκιμών κατά ISO 17025».Τα...

Διαβάστε Περισσότερα
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία Κανονισμοί Εξετάσεων FAWΤ Το Επαγγελματικό Προσόν «Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία» (FAWΤ) παρέχει στα πρόσωπα που το αποκτούν την δυνατότητα να εκπαιδεύουν...

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Κανονισμοί Εξετάσεων ΔΓΜΝ Το Επαγγελματικό Προσόν «Δειγματολήπτης νερού» (ΔΓΜΝ) παρέχει στα πρόσωπα που το αποκτούν την δυνατότητα να λαμβάνουν δείγματα νερού από συγκεκριμένα σημεία για να...

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Κανονισμοί Εξετάσεων ΑΤΕΔ Το Επαγγελματικό Προσόν «Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου» (ΑΤΕΔ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης στα ακόλουθα θέματα:(Ι) Γραπτό Εξεταστικό...

Διαβάστε Περισσότερα