Επιλογή Σελίδας

Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να...

Διαβάστε Περισσότερα
Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ως πιστοποιημένος επιθεωρητής εργαστηρίων δοκιμών δεσμεύομαι: Να εκτελώ την εργασία μου ως επιθεωρητής με βάση τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Να συμμορφώνομαι με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές...

Διαβάστε Περισσότερα
Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθοςΝα...

Διαβάστε Περισσότερα
Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

Πιστοποιημένων εποπτών εκτέλεσης εργασίας σε ύψος (WH) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που εποπτεύω την εκτέλεση εργασίας σε ύψος δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθοςΝα επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το...

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Δειγματοληπτών Νερών Κολυμβητικών Δεξαμενών Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Δειγματολήπτη νερού κολυμβητικών δεξαμενών  δεσμεύομαι: Να εκτελώ την εργασία μου με δέουσα επιμέλεια, με ειλικρίνεια...

Διαβάστε Περισσότερα
Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που προσφέρουν Υπηρεσίες Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό...

Διαβάστε Περισσότερα