Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (FAWT)

Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (FAWT)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (FAWT) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με...

Διαβάστε Περισσότερα
Τεχνικός/Αναλυτής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΑΤΕΔ)

Τεχνικός/Αναλυτής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΑΤΕΔ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Τεχνικών/Αναλυτών Εργαστηρίου Δοκιμών (ΑΤΕΔ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο«Τεχνικός / Αναλυτής Εργαστηρίου» δεσμεύομαι ότι: Θα ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και θα συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους και...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΣΥΠΠ

ΕΣΥΠΠ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να...

Διαβάστε Περισσότερα
Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ)

Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ) Ως πιστοποιημένο πρόσωπο που επιθεωρώ εργαστήρια δεσμεύομαι ότι: Θα ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και θα συμβάλλω στην...

Διαβάστε Περισσότερα
Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω...

Διαβάστε Περισσότερα
Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WAH)

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WAH)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων εποπτών εκτέλεσης εργασίας σε ύψος (WAH) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που εποπτεύω την εκτέλεση εργασίας σε ύψος δεσμεύομαι: 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του...

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Δειγματοληπτών Νερού Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Δειγματολήπτη νερού δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου....

Διαβάστε Περισσότερα
Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΣΕΕΥ)

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΣΕΕΥ)

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που προσφέρουν Υπηρεσίες Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΣΕΕΥ) Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι: Να ενεργώ με επαγγελματισμό...

Διαβάστε Περισσότερα