Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης)

από | Ανακοινώσεις, Προηγούμενες εξετάσεις

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! διοργανώνει εξετάσεις για αξιολόγηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ.

Με την εξέταση αξιολογείται:

(1) η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων αναφορικά με (i) την νομοθεσία για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, (ii) την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και (iii) το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, και

(2) η δεξιότητα των υποψηφίων να εκπονούν Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων.

Η εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται την Τρίτη 07 Ιουνίου 2022, ώρα 16:00.

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται με την ετοιμασία Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων η οποία πρέπει να παραδοθεί εως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Το δικαίωμα συμμετοχής για την εξέταση κατά άτομο είναι στα €100.

Δείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και τον Ειδικό Κανονισμό ΕΣΥΠΠ.

Δείτε τα κριτήρια υποψηφίου και απευθύνετε αίτηση πιστοποίησης online.

Τα πιστοποιημένα Πρόσωπα με το προσόν ΕΣΥΠΠ εφαρμόζουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΕΣΥΠΠ