ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης)

από | Ανακοινώσεις, Προηγούμενες εξετάσεις

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! διοργανώνει εξετάσεις για αξιολόγηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ.

Με την εξέταση αξιολογείται:

(1) η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων αναφορικά με (i) την νομοθεσία για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, (ii) την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και (iii) το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, και

(2) η δεξιότητα των υποψηφίων να εκπονούν Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων.

Η εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων διενεργείται την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023, ώρα 15:30.

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται με την ετοιμασία Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων η οποία πρέπει να παραδοθεί έως και τη Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Το δικαίωμα συμμετοχής για την εξέταση κατά άτομο διαμορφώνεται ως εξής:

Στις εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων μπορεί να συμμετάσχουν όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται, καταβάλλοντας τέλος, ως αρχικό δικαίωμα συμμετοχής €75.
Όσα πρόσωπα επιτύχουν στην εξέταση αξιολόγησης γνώσεων αποκτούν το δικαίωμα να υποβληθούν σε εξέταση αξιολόγησης δεξιοτήτων καταβάλλοντας επιπρόσθετο τέλος ύψους €75.
Η επιτυχία των υποψηφίων και στα δύο μέρη αξιολόγησης (γνώσεων και δεξιοτήτων) τους καθιστά ικανούς να πιστοποιηθούν.
Ακολουθεί η απονομή του πιστοποιητικού.

Δείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και τον Ειδικό Κανονισμό ΕΣΥΠΠ.

Δείτε τα κριτήρια υποψηφίου και απευθύνετε αίτηση πιστοποίησης online.

Τα πιστοποιημένα Πρόσωπα με το προσόν ΕΣΥΠΠ εφαρμόζουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΕΣΥΠΠ