Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

από | Ανακοινώσεις

Η ΣΥΝΝΟΥΣ ως νεοσύστατος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων προβάλει την δραστηριότητά της με παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης στο εσώφυλλο του περιοδικού του Συνδέσμου Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου.

https://synnous.org.cy

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - διαφημιση 1