Παράπονα και Ενστάσεις

Δηλώστε το παράπονό σας σχετικά ή την ένστασή σας στην απόφαση του ΦΠΠ Σύννους σε συγκεκριμένη πιστοποίησή σας

(Παράπονα υποβάλλονται σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΦΠΠ Σύννους! οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο σας επηρεάζουν.)

(Ενστάσεις υποβάλλονται επί αποφάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης οι οποίες επηρεάζουν την υποψηφιότητά σας για πιστοποίηση.

Ενστάσεις επί της απόφασης αξιολόγησης της πιστοποίησης γίνονται αποδεκτές έως και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και την γνωστοποίησή της στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΦΠΠ Σύννους!)

Ζητώ επανεξέταση: